. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

70 jaar,
nog altijd
even straf

Unie Vrijzinnige Verenigingen

70 jaar, nog altijd even STRAF 

In een wereld die snel verandert, is het goed dat er wetten in steen gebeiteld staan. Zo is de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens vandaag 70 jaar oud maar nog even krachtig als op 10 december 1948. Geen enkele controversiële uitspraak zal daar verandering in brengen. Als vrijzinnig humanisten willen wij het belang hiervan onderstrepen en opnieuw bekrachtigen. Help mee! Mensenrechten hebben hier recht op.

Op 10 december 2018 is de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (UVRM) jarig.

70 jaar, maar nog altijd even straf! Met die slogan trok deMens.nu een campagne op gang die de noodzaak van mensenrechten nog eens goed in de verf wil zetten. Een aantal gelijkgestemde zielen, met flink wat volgers op social media, werden ingeschakeld om met controversiële tweets en posts het vuur aan de lont te steken.